Thời gian biểu

Ở SenTia, năm học bắt đầu vào tháng Tám, kết thúc vào cuối tháng Năm và được chia làm 2 học kì. Các sự kiện là một phần không thể tách rời trong chương trình học tập tại SenTia, bao gồm: Ngày định hướng, Ngày Thông tin và trải nghiệm học tập cho phụ huynh, Ngày Thể thao, Ngày Phát minh – Sáng chế, Ngày Toán và Khoa học, Tuần dự án,…

Lịch cụ thể sẽ được đính kèm trong hồ sơ đăng kí nhập học của Trường SenTia.

Thời gian biểu một ngày điển hình của Trường SenTia như sau:

7h30 – 8h00  Học sinh đến trường, ăn sáng, chuẩn bị cho ngày học
8h00 – 10h05  Các hoạt động học tập
10h05 – 10h35  Ra chơi và ăn nhẹ buổi sáng
10h35 – 11h35  Các hoạt động học tập
11h35 – 13h05  Ăn trưa và nghỉ ngơi
13h05 – 15h10  Các hoạt động học tập
15h10 – 15h30  Ra chơi và ăn nhẹ buổi chiều
15h30 – 16h15  Các Câu lạc bộ ngoại khóa tự chọn
16h20  Tan lớp

Học sinh có 2 giờ ra chơi sáng – chiều hàng ngày và giờ vui chơi trước bữa trưa. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động chơi tự do trong giờ ra chơi không chỉ mang lại cho trẻ cơ hội “xả hơi” giữa các hoạt động học tập có hướng dẫn của giáo viên, mà còn là dịp để trẻ có thể tự do thử nghiệm, sáng tạo trên những gì đã được học ở lớp vào môi trường thực tế và thông qua đó giúp trẻ phát triển các kỹ năng quan trọng như: kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, quản lý rủi ro, làm việc độc lập, kết bạn, giao tiếp và hợp tác nhóm…

Ở SenTia, năm học bắt đầu vào tháng Tám, kết thúc vào cuối tháng Năm và được chia làm 2 học kì. Các sự kiện là một phần không thể tách rời trong chương trình học tập tại SenTia, bao gồm: Ngày định hướng, Ngày Thông tin và trải nghiệm học tập cho phụ huynh, Ngày Thể thao, Ngày Phát minh – Sáng chế, Ngày Toán và Khoa học, Tuần dự án,…

Lịch cụ thể sẽ được đính kèm trong hồ sơ đăng kí nhập học của Trường SenTia.

Thời gian biểu một ngày điển hình của Trường SenTia như sau:

7h30 – 8h00  Học sinh đến trường, ăn sáng, chuẩn bị cho ngày học
8h00 – 10h05  Các hoạt động học tập
10h05 – 10h35  Ra chơi và ăn nhẹ buổi sáng
10h35 – 11h35  Các hoạt động học tập
11h35 – 13h05  Ăn trưa và nghỉ ngơi
13h05 – 15h10  Các hoạt động học tập
15h10 – 15h30  Ra chơi và ăn nhẹ buổi chiều
15h30 – 16h15  Các Câu lạc bộ ngoại khóa tự chọn
16h20  Tan lớp

Học sinh có 2 giờ ra chơi sáng – chiều hàng ngày và giờ vui chơi trước bữa trưa. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động chơi tự do trong giờ ra chơi không chỉ mang lại cho trẻ cơ hội “xả hơi” giữa các hoạt động học tập có hướng dẫn của giáo viên, mà còn là dịp để trẻ có thể tự do thử nghiệm, sáng tạo trên những gì đã được học ở lớp vào môi trường thực tế và thông qua đó giúp trẻ phát triển các kỹ năng quan trọng như: kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, quản lý rủi ro, làm việc độc lập, kết bạn, giao tiếp và hợp tác nhóm…