Hệ Quốc tế International GCSEs & A-Levels

Hệ Quốc tế International GCSEs & A-Levels

TỔNG QUAN

Với các học sinh có định hướng du học nước ngoài, việc chuẩn bị trong 4 năm cuối (Khối 9 – Khối 12) với chương trình Quốc tế International GCSEs và A-Levels trước khi vào Đại học sẽ có vai trò quyết định đến khả năng du học thành công, cũng như khả năng giành được học bổng của các trường Đại học hàng đầu. Đầu ra của hệ Quốc tế là các chứng chỉ Quốc tế được hàng nghìn trường Đại học quốc tế công nhận, là con đường du học ngắn nhất tới mọi quốc gia.

Học sinh đạt được

 • Các bằng cấp, chứng chỉ trung học có giá trị, được các trường Đại học quốc tế công nhận
 • Kiến thức liên thông, thuận lợi cho việc theo học các chương trình học thuật bậc Đại học
 • Phương pháp học tập tương đồng, dễ dàng thích nghi trong môi trường học thuật quốc tế
 • Năng lực ngôn ngữ tiếng Anh xuất sắc
 • Khả năng hoà nhập tốt trong môi trường quốc tế

HỆ QUỐC TẾ International GCSEs – TRUNG HỌC CƠ SỞ

Hệ Quốc tế International GCSEs bắt đầu từ Khối 9 đến Khối 10. Ở cấp này, học sinh chọn 5 trong số các môn học quan trọng để lấy chứng chỉ International GCSEs như Maths, Combined Science, Computer Science, Business, ESL (English as a Second Language). Với International GCSEs, học sinh sẽ thuận lợi để học tiếp lên chương trình quốc tế A-Levels ở các khối cao hơn hoặc du học trung học sớm. Thậm chí một số trường Đại học nước ngoài đã chấp nhận tuyển sinh với chứng chỉ International GCSEs.

du-hoc

Mục tiêu đầu ra

 • Hoàn thành tốt chương trình THCS Việt Nam
 • Đạt tối thiểu 5 chứng chỉ International GCSEs
 • Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 – 7.0
 • Tiếp tục nâng cao thể chất, trình độ cảm thụ và thực hành nghệ thuật
 • Làm chủ kiến thức và kỹ năng học tập, kỹ năng sống
du-hoc

SenTia School trở thành Trung tâm khảo thí OxfordAQA đầu tiên ở miền Bắc.

 • Hội đồng khảo thí OxfordAQA được thành lập theo sự hợp tác giữa 2 tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu thế giới là Nhà xuất bản Đại học Oxford (thuộc Đại học Oxford) và Tổ chức kiểm định AQA – đơn vị cung cấp bài thi GCSEs và A-Levels lớn nhất Vương Quốc Anh.
 • SenTia được tiếp cận trực tiếp với tất cả dữ liệu đào tạo, học tập, ôn – luyện thi của OxfordAQA. Đây là đặc quyền chỉ dành cho những trường được công nhận là Trung tâm khảo thí OxfordAQA. Đồng thời, giáo viên Hệ Quốc tế International GCSEs được đào tạo 1:1 với chuyên gia cùng bộ môn từ OxfordAQA về phương pháp giảng dạy và cách thức luyện thi, để học sinh đạt hiệu quả học tập cao nhất.
oxford-1
oxford-1
oxford-1