TỔNG QUAN THPT

HỆ SONG NGỮ THPT

TỔNG QUAN

Mọi hoạt động giáo dục ở cấp THPT đều nhằm giúp học sinh xác định và hoàn thành mục tiêu cuối cấp, định hướng nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ cá nhân, sẵn sàng nền tảng kiến thức và kỹ năng cho bậc Đại học và những mục tiêu cá nhân khác.
IELTS và SAT được tích hợp vào chương trình học Hệ song ngữ của SenTia, cho kết quả sớm ngay từ lớp 11, giúp học sinh sớm biết khả năng đỗ Đại học hoặc khả năng du học của bản thân và chuẩn bị kế hoạch tương lai.

thoi-luong-hoc

Mục tiêu đầu ra

  • Hoàn thành chương trình THPT Việt Nam
  • Tiếng Anh đạt: IELTS 6.5-7.0 và SAT
  • Trúng tuyển Đại học theo lựa chọn cá nhân (Đại học Việt Nam/ Đại học Quốc tế tại Việt Nam/ Du học nước ngoài)
  • Trưởng thành toàn diện về trí tuệ, thể chất, tâm hồn, nhân cách

THỜI LƯỢNG KHỐI 10 

he-song-ngu-10
  • Cấu phần học thuật Quốc tế
  • Cấu phần học thuật Việt Nam
  • Cấu phần Phát triển cá nhân
thoi-luong-hoc

THỜI LƯỢNG KHỐI 11 – 12

  • Cấu phần học thuật Quốc tế
  • Cấu phần học thuật Việt Nam
  • Cấu phần Phát triển cá nhân
clb-kinh-doanh