TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Để bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu kết quả của học sinh, nhà trường sẽ gửi thông báo kết quả qua email Quý phụ huynh đăng kí nhận thông tin tuyển sinh. Quý phụ huynh vui lòng nhập theo các thông tin dưới đây: