TỔNG QUAN TIỂU HỌC

TỔNG QUAN TIỂU HỌC

tieu-hoc

TỔNG QUAN

Giới thiệu

Chương trình học tập toàn diện, cân bằng trí tuệ – thể chất – tâm hồn – nhân cách giúp học sinh có trải nghiệm đa dạng với các lĩnh vực, qua đó tạo nhiều điểm chạm để học sinh khám phá, bộc lộ tiềm năng, tìm thấy niềm vui trong học tập, hình thành những kỹ năng nền tảng và phương pháp học tập chủ động, hiệu quả.

Mục tiêu đầu ra

  • Hoàn thành chương trình Tiểu học Việt Nam
  • Học sinh đạt chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge Flyers
  • Phát triển thể chất, tinh thần, khả năng cảm thụ và thực hành nghệ thuật
  • Kỹ năng tự học, quản lý bản thân, hòa nhập cộng đồng và xây dựng nền
  • tảng cho các bậc học cao hơn
tieu-hoc

THỜI LƯỢNG CÁC KHỐI

tieu-hoc
  • Cấu phần học thuật Quốc tế
  • Cấu phần học thuật Việt Nam
  • Cấu phần Phát triển cá nhân
toan-hoc