KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025

Trường TH, THCS & THPT SenTia ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 • Đẩm bảo tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện ở cấp trung học phổ thông
 • Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Việc tuyển sinh đảm bảo theo tiến độ và quy định chung của Sở GD& ĐT Hà Nội về tuyển sinh lớp 10 THPT.
 • Góp phần cùng giáo dục Thủ đô thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trên lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ ngày.
 • Đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025.

II. NỘI DUNG

 1. Phương án và đối tượng tuyển sinh

Phương án tuyển sinh:

Nhà trường áp dụng phương thức “ xét tuyển” mà SGD & ĐT Hà Nội đã nêu trong Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Phương án đó là: Xét tuyển căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập của cấp THCS của những HS cư trú tại Hà Nội, nộp đơn đăng kí dự tuyển và nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 trường TH, THCS & THPT SenTia.

Trường sẽ xét tuyển những HS có nguyện vọng vào trường căn cứ vào kết quả điểm xét tuyển theo tiêu chí của nhà trường cho đến khi đủ chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đang cư trú tại Hà Nội, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024, hoàn thành chương trình môn tiếng Anh ở cấp THCS.

 1. Độ tuổi dự tuyển: Theo quy định chung: Tuổi của HS vào lớp 10 là 15 tuổi

Một số trường hợp đặc biệt khác thực hiện theo quy định tuyển sinh.

 1. Hồ sơ dự tuyển:
 • Đơn đăng kí dự tuyển lớp 10 trường TH, THCS & THPT Sentia có ghi đầy đủ thông tin
 • Bản sao: Giấy khai sinh; Học bạ cấp THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; căn cước công dân hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nội của học sinh hoặc của cha/ mẹ/ người giám hộ của HS; các loại giấy chứng nhận ưu tiên ( các bản sao không cần công chứng).
 1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

Năm học 2024-2025, trường dự kiến tuyển 60 học sinh, chia thành 2 lớp.

Địa bàn tuyển sinh: Toàn thành phố Hà Nội.

 1. Thời gian tuyển sinh:
 • Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển lớp 10 trường TH, THCS & THPT SenTia từ ngày 20/04/2024 đến ngày 25/06/2024 (trực tuyến)

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường TH, THCS & THPT SenTia tại trường từ ngày 10/07/2024 đến ngày 12/07/2024.

Trường tiếp tục tuyển sinh ( nếu còn chỉ tiêu) đến ngày 22/7/2024; xác nhận nhập học ( trực tiếp) và tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

 1. Nhà trường niêm yết công khai chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh; thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh theo quy định
 2. Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD& ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GD&Đ
 3. Nhà trường trình Sở GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư kí và một số uỷ viên theo quy định
 4. Hiệu trưởng chủ động xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 của Sở GD&ĐT Hà Nội
 5. Nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai kế hoạch tuyển sinh.
 6. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDDT ngày 03/5/2019 về Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.
 7. Tổ chức tuyển sinh:
 1. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viện trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
 2. Nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế phường và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.
 3. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân học sinh như: Họ tên; ngày sinh, nơi sinh… trong Học bạ, Giấy khai sinh, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có).
 4. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh trúng tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh báo cáo Sở GD & ĐT Hà Nội theo quy định.

2. Chế độ báo cáo:

Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh ( theo mẫu của SGD) và nộp kế hoạch tuyển sinh của trường, gửi danh sách học sinh trúng tuyển về Sở giáo dục theo đúng quy định trong Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/04/2024 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

 • Gửi Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 15/04/2024.
 • Gửi Danh sách thành viên của Hội đồng tuyển sinh trường về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 12/4/2024 theo quy định
 • Cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử theo thời gian quy đị
 • Nộp danh sách học sinh trúng tuyển và Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh ngày 04/08/2024.
tuyen-sinh
tuyen-sinh
tuyen-sinh
tuyen-sinh