QUY ĐỊNH TUYỂN SINH LỚP 10

Các hình thức nhập học

 • Thi đầu vào:

Học sinh làm bài thi 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

Nhà trường thông báo kết quả tiếp nhận học sinh nhập học sau 5 ngày làm việc.

 • Thi học bổng Ong mật:

Học bổng Ong mật có giá trị 50% – 70% – 100% mức học phí công bố.

Học sinh cần đạt đồng thời 2 tiêu chí sau:

 • Chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0
 • Điểm trung bình môn cuối lớp 8 và học kỳ I năm lớp 9 đạt 9.0 trở lên

Nội dung thi:

 • Vòng 1: (14/04/2024)
  • Học sinh làm bài thi môn Nghị luận tiếng Anh
  • Học sinh làm bài thi môn Toán tư duy
 • Vòng 2: (21/04/2024) Chỉ dành cho những học sinh đạt yêu cầu ở vòng 1
  • Phỏng vấn
TIN LIÊN QUAN