KHỐI 12 A-LEVELS

KHỐI 12 A-LEVELS

CHƯƠNG TRÌNH OXFORD

SAT & IELTS

SAT và IELTS đánh giá khả năng tiếng Anh của học sinh thông qua các kỹ năng ngôn ngữ quan trọng như nghe, đọc, viết và nói

SAT (Scholastic Assessment Test):

  • SAT là một bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến chủ yếu được sử dụng ở Mỹ và Canada.
  • Bài kiểm tra này tập trung vào việc đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong ngữ cảnh học thuật, đặc biệt là trong môi trường đại học.
  • Bài thi SAT có điểm tối đa là 120 điểm.

IELTS (International English Language Testing System):

  • IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được công nhận rộng rãi và phổ biến trên khắp thế giới.
  • IELTS tập trung vào khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày cũng như trong môi trường học thuật.
  • IELTS sử dụng hệ thống điểm từ 0 đến 9, với 9 là điểm cao nhất.

Cả hai bài kiểm tra này đều quan trọng cho những người muốn du học, làm việc hoặc di cư đến các quốc gia nói tiếng Anh.

HƯỚNG NGHIỆP & DU HỌC

du-hoc-1

Chương trình Hướng nghiệp – Tư vấn Đại học và du học (Career and College Counseling gọi tắt là CCC) không chỉ giúp các bạn học sinh lựa chọn ngành nghề và trường Đạo học phù hợp mà còn hỗ trợ các em phát huy tiềm năng tối ưu của bản thân. Chương trình được phát triển dựa trên việc nghiên cứu và tham khảo các tài liệu giáo dục hướng nghiệp uy tín trong và ngoài nước như:

  • Chương trình Hoạt động trải nghiệp, hướng nghiệm của Bộ Giáo dục& Đào tạo.
  • Chương trình hướng nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.
  • Chương trình hướng nghiệp của VVOB.
  • Khung chương trình Hướng nghiệp của chính phủ Úc – Australia Blue Print.

Ngoài ra giáo viên/nhà tư vấn luôn cập nhật các thông tin mới nhất về xu hướng nghề nghiệp hiện đại, và áp dụng các nền tảng lý thuyết hướng nghiệp phổ biến trên thế giới để vận dụng linh hoạt, đưa ra những tư vấn hợp lý nhất cho học sinh. Chương trình CCC đảm bảo học sinh sẽ là người đưa ra quyết định và lựa chọn về tương lai cho chính mình – giáo viên/nhà tư vấn, nhà trường và gia đình sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ các em.

Xem thêm