How did the science subject come to SenTians naturally and captivate?

Chắc hẳn mỗi chúng ta đã từng có những lần thắc mắc về vạn vật xung quanh, hay đã từng trầm trồ với những điều kỳ thú của khoa học.
🏵 Tại SenTia School, các bạn học sinh đã đ𝗲̂́𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗰𝗼𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘆 𝗻𝗶𝗲̂̀𝗺 𝘃𝘂𝗶 𝘃𝗮̀ đ𝗮𝗺 𝗺𝗲̂. Khoa học không chỉ là những kiến thức, những định luật nằm trong trang sách thân yêu, mà khoa học còn là những giây phút mày mò khám phá, cùng nhau giải quyết một thử thách của thực tiễn.
🏵 Trong ngày hội Khoa học – Phát minh – Sáng chế, các SenTians đã 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗾𝘂𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘃𝘂̣ 𝗻𝗵𝗼́𝗺 đ𝗮̂̀𝘆 𝗹𝗼̂𝗶 𝗰𝘂𝗼̂́𝗻: Làm thế nào để truyền mật mã cho nhau bằng ánh sáng, cùng chế tạo tên lửa, làm dây chuyền đưa vật liệu lên vùng cao xây trường cho các bạn nhỏ, v.v…
🏵 Say sưa với trải nghiệm, các SenTians một lần nữa 𝗼̂𝗻 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗵𝗼̣𝗰. Những tri thức đã trở nên thật gần gũi qua những tiết học gắn liền với thực hành, giờ đây lại càng 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘁𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗺𝗲̉ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣.
🏵 Từ đó, 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 đ𝗲̂́𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗦𝗲𝗻𝗧𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗮𝘆 𝗺𝗲̂. Sau nhiều năm nữa, có thể các bạn sẽ làm những ngành nghề khác nhau: Người làm bác sĩ, người làm nhà báo, luật sư, doanh nhân,… song 𝘁𝘂̛ 𝗱𝘂𝘆 𝗸𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰, 𝗼́𝗰 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗮́𝘁, 𝘀𝘂̛̣ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼, 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 đ𝗼̣̂𝗶 𝘀𝗲̃ đ𝗶 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗦𝗲𝗻𝗧𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗮̃𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝗮𝘂 và những kỷ niệm về mái nhà SenTia sẽ là những trang thật hạnh phúc trong hành trình trưởng thành của các bạn.