TỔNG QUAN TRUNG HỌC CƠ SỞ

TỔNG QUAN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tổng quan

Giới thiệu

Chương trình THCS SenTia giúp học sinh tiếp tục phát triển, củng cố các kiến thức, kỹ năng đã hình thành ở bậc Tiểu học, tạo nhiều cơ hội, hoạt động cho học sinh khám phá sâu hơn năng lực, sở thích, đam mê và dần khẳng định xu hướng cá nhân.

Mục tiêu đầu ra

  • Hoàn thành tốt chương trình Trung học cơ sở Việt Nam
  • Tiếng Anh đạt 6.0 – 6.5 IELTS
  • Nâng cao thể chất, trình độ cảm thụ và thực hành nghệ thuật (thị giác và biểu diễn)
  • Làm chủ kiến thức và kỹ năng học tập, kỹ năng sống
trung-hoc-co-so
thcs
  • Cấu phần học thuật Quốc tế
  • Cấu phần học thuật Việt Nam
  • Cấu phần Phát triển cá nhân

THỜI LƯỢNG CÁC KHỐI