truong-sentia

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tình yêu thương

CARE

Trí tò mò

CURIOSITY

Thử thách

CHALLENGE

Nhân cách

CHARACTER

THƯ NGỎ

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các bậc phụ huynh thân mến

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác của Quý vị với Trường SenTia trong thời gian vừa qua.

Trường SenTia là giấc mơ và tâm huyết của tất cả những người tham gia sáng lập, nơi chúng tôi mong muốn các em được học các giá trị truyền thống cũng như mở rộng tầm hiểu biết ra thế giới. Chúng tôi mong muốn các em được trưởng thành trong một môi trường học hiện đại mà ở đó tình yêu thương là nền tảng, trí tò mò được khơi gợi, thử thách được đặt ra và nhân cách được hình thành.

SenTia là tên một vị nữ thần La Mã, người chịu trách nhiệm chăm sóc sự phát triển trí tuệ và nhận thức của trẻ em. Truyền thuyết kể rằng sự giáo dưỡng và dẫn đường của bà bao trùm mọi khía cạnh trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, dẫn dắt chúng qua thử thách trên con đường trưởng thành.

Tại SenTia, chúng tôi coi mỗi học sinh là một Hạt Mầm, khi tiếp nhận một học sinh vào trường là chúng tôi tiếp nhận một trách nhiệm lớn lao nuôi dưỡng hạt mầm đó. Chúng tôi sẽ luôn theo sát để học sinh được trở thành những con người tốt nhất theo khả năng của từng em, với hành trang theo suốt cuộc đời là năng lực trí tuệ cùng sự sâu sắc của tâm hồn.

Xin chào mừng Quý vị đến với Trường SenTia, nơi chúng ta cùng Trưởng thành Hạnh phúc!     

Trần Nhật Minh   

_Chủ tịch Hội đồng Quản trị_                                                                                                                                                                                                            

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tình yêu thương

CARE

Trí tò mò

CURIOSITY

Thử thách

CHALLENGE

Nhân cách

CHARACTER

THƯ NGỎ

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các bậc phụ huynh thân mến

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng và hợp tác của Quý vị với Trường SenTia trong thời gian vừa qua.

Trường SenTia là giấc mơ và tâm huyết của tất cả những người tham gia sáng lập, nơi chúng tôi mong muốn các em được học các giá trị truyền thống cũng như mở rộng tầm hiểu biết ra thế giới. Chúng tôi mong muốn các em được trưởng thành trong một môi trường học hiện đại mà ở đó tình yêu thương là nền tảng, trí tò mò được khơi gợi, thử thách được đặt ra và nhân cách được hình thành.

SenTia là tên một vị nữ thần La Mã, người chịu trách nhiệm chăm sóc sự phát triển trí tuệ và nhận thức của trẻ em. Truyền thuyết kể rằng sự giáo dưỡng và dẫn đường của bà bao trùm mọi khía cạnh trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, dẫn dắt chúng qua thử thách trên con đường trưởng thành.

Tại SenTia, chúng tôi coi mỗi học sinh là một Hạt Mầm, khi tiếp nhận một học sinh vào trường là chúng tôi tiếp nhận một trách nhiệm lớn lao nuôi dưỡng hạt mầm đó. Chúng tôi sẽ luôn theo sát để học sinh được trở thành những con người tốt nhất theo khả năng của từng em, với hành trang theo suốt cuộc đời là năng lực trí tuệ cùng sự sâu sắc của tâm hồn.

Xin chào mừng Quý vị đến với Trường SenTia, nơi chúng ta cùng Trưởng thành Hạnh phúc!

                                                                                                                               Trần Nhật Minh

_Chủ tịch Hội đồng Quản trị_

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC