SenTia parents explore the “Leader In Me” life skills program

🔸Leader In Me (LIM) là chương trình kỹ năng sống của Mỹ, được đưa vào chương trình học chính khóa tại SenTia School từ năm học 2023 – 2024. LIM đã được triển khai hiệu quả tại hàng nghìn trường học ở hơn 50 quốc gia trong gần 25 năm qua và được đánh giá là “đòn bẩy” tạo nên những thay đổi đột phá về tư duy của học sinh.
🙋‍♀️Xuyên suốt buổi hội thảo, bằng những câu hỏi mở xoay quanh các chủ đề gần gũi với mỗi gia đình, phụ huynh học sinh SenTia ở nhiều khối học đã hiểu sâu sắc hơn về tinh thần, mục tiêu và lộ trình của LiM, từ đó thấu hiểu và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Đồng thời, các bố mẹ cũng được thử trải nghiệm một phần nhỏ trong nội dung học tập thực tế của các con.
🌟LIM định nghĩa leader (lãnh đạo) “là sự lựa chọn, không phải là vị trí. Lãnh đạo là khả năng truyền đạt những giá trị và tiềm năng của con người một cách rõ ràng nhất để họ có thể nhận ra những giá trị và tiềm năng đó trong chính bản thân mình”. Vì vậy, mỗi cá nhân đều có thể trở thành lãnh đạo.
🌱Thông qua việc rèn luyện “7 thói quen hiệu quả”: Sống chủ động, Bắt đầu với mục tiêu, Ưu tiên việc quan trọng, Tư duy cùng thắng, Hiểu rồi được hiểu, Hợp lực và Rèn giũa bản thân, LIM khơi dậy tố chất tự nhiên của học sinh, trang bị cho các con năng lực tự quản lý, tư duy tích cực, thái độ sống đúng đắn, biết cách phát huy tiềm năng bản thân và thành công trong tương lai.
ki-nang-song
ki-nang-song
ki-nang-song
ki-nang-song
ki-nang-song
ki-nang-song