School excursion

Các chuyến thăm quan, dã ngoại sẽ được tổ chức để phục vụ cho các chủ đề / nội dung học tập của học sinh trên lớp. Một số hoạt động dã ngoại sẽ được tổ chức nhằm mục đích tăng cường trải nghiệm thực tế cho trẻ và rèn luyện các kỹ năng sống. 

Thông tin về các chuyến tham quan dã ngoại sẽ được thông báo tới gia đình trước ít nhất 1 tuần.