KHỐI 7 OXFORD & OXFORD ADVANCED

KHỐI 7 OXFORD & OXFORD ADVANCED

Chương trình việt nam

CHƯƠNG TRÌNH OXFORD

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

dinh-duong

Những ngày đi học tại trường SenTia đầy ắp các hoạt động và các cơ hội học tập. Để học sinh tận dụng tối đa những gì mà trường mang lại, chủ động tích cực một cách hiệu quả trong tất cả các hoạt động của mình, các em phải được nuôi dưỡng tốt. Với mục tiêu đó, chúng tôi đặt ra ba khoảng thời gian nghỉ giúp các em lấy lại tinh thần và phấn chấn hơn mỗi ngày: 10h05- 10h35 sáng, 11h35-13h05 giờ trưa và 15h10 – 15h30 chiều
Trường cung cấp cho học sinh hai bữa ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe và một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng tại căng tin thoáng rộng của trường. Trong quá trình trù tính thực đơn, những thông tin liên quan đến mức độ dinh dưỡng được lấy từ Tháp Dinh Dưỡng cho Trẻ em ( Bộ Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hoa Kì) và từ những hướng dẫn của Bộ Y Tế Việt Nam.
Để các em hiểu được vai trò quan trọng và sự lớn dần của mình trong việc học và phát triển của bản thân, chúng tôi khuyến khích các em tự túc và độc lập trong các bữa ăn. Điều này bao gồm cả việc giúp các em hình thành những thói quen ăn uống lành mạnh dựa trên khẩu vị ăn uống của mình.