KHỐI 12 OXFORD

Chương trình việt nam

CHƯƠNG TRÌNH OXFORD

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

HƯỚNG NGHIỆP VÀ DU HỌC

du-hoc-1

Chương trình Hướng nghiệp – Tư vấn Đại học và du học (Career and College Counseling gọi tắt là CCC) không chỉ giúp các bạn học sinh lựa chọn ngành nghề và trường Đạo học phù hợp mà còn hỗ trợ các em phát huy tiềm năng tối ưu của bản thân. Chương trình được phát triển dựa trên việc nghiên cứu và tham khảo các tài liệu giáo dục hướng nghiệp uy tín trong và ngoài nước như:

–    Chương trình Hoạt động trải nghiệp, hướng nghiệm của Bộ Giáo dục& Đào tạo

–    Chương trình hướng nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO

–    Chương trình hướng nghiệp của VVOB

–    Khung chương trình Hướng nghiệp của chính phủ Úc – Australia Blue Print

Ngoài ra giáo viên/nhà tư vấn luôn cập nhật các thông tin mới nhất về xu hướng nghề nghiệp hiện đại, và áp dụng các nền tảng lý thuyết hướng nghiệp phổ biến trên thế giới để vận dụng linh hoạt, đưa ra những tư vấn hợp lý nhất cho học sinh. Chương trình CCC đảm bảo học sinh sẽ là người đưa ra quyết định và lựa chọn về tương lai cho chính mình – giáo viên/nhà tư vấn, nhà trường và gia đình sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ các em.