A – LEVELS [K11-12]

Tổng quan

Mô tả

Với các học sinh có định hướng du học nước ngoài, việc chuẩn bị trong 4 năm cuối (Khối 9 – Khối 12) với chương trình Quốc tế IGCSE và A-Levels trước khi vào Đại học sẽ có vai trò quyết định đến khả năng du học thành công, cũng như khả năng giành được học bổng của các trường Đại học hàng đầu. Đầu ra của hệ Quốc tế là các chứng chỉ Quốc tế được hàng nghìn trường Đại học Quốc tế công nhận, là con đường du học ngắn nhất tới mọi quốc gia
TRUNG HỌC CƠ SỞ – IGCSE Hệ Quốc tế bắt đầu từ Khối 9 đến Khối 10. Ở cấp này, học sinh chọn 5 trong số các môn học quan trọng để lấy chứng chỉ IGCSE như Math, Science, Computer Science, Business, English .v.v. Với IGCSE, học sinh sẽ thuận lợi để học tiếp lên chương trình quốc tế A-Levels ở các khối cao hơn hoặc du học trung học sớm. Thậm chí một số trường Đại học nước ngoài đã chấp nhận tuyển sinh với chứng chỉ IGCSE.

Mục tiêu đầu ra

  • Hoàn thành tốt chương trình THCS Việt Nam
  • Đạt tối thiểu 5 chứng chỉ IGCSE
  • Tiếng Anh đạt IELTS 6.0 – 7.0
  • Tiếp tục nâng cao thể chất, trình độ cảm thụ và thực hành nghệ thuật
  • Làm chủ kiến thức và kỹ năng học tập, kỹ năng sống
Alevels