Xếp nhóm lớp Một phù hợp với nền tảng tiếng Anh đầu vào

Với mục tiêu cá nhân hoá việc học tập cho phù hợp với mỗi học sinh/nhóm học sinh, sau khi nhập học lớp Một năm học 2022 – 2023 học sinh sẽ được kiểm tra các kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua hình thức phỏng vấn và làm bài kiểm tra 1-1. Dựa vào kết quả kiểm tra, Nhà trường sẽ xếp học sinh vào các lớp phù hợp với nền tảng tiếng Anh của các con là Lớp SenTia Advanced English (Lớp tiếng Anh nâng cao) và Lớp SenTia Standard English (Lớp tiếng Anh tiêu chuẩn).

Để phỏng vấn đầu vào lớp Một năm học 2022 – 2023, phụ huynh vui lòng đăng ký tại: https://sentiaschool.edu.vn/phong-van-kiem-tra-dau-vao-tieu-hoc/

Chi tiết về 2 nhóm lớp như sau:

SenTia Advanced English

– Lớp tiếng Anh nâng cao

(Lớp 1 đến lớp 5)

SenTia Standard English

– Lớp tiếng Anh tiêu chuẩn

Lớp 1-2 Lớp 3-4-5
Thời lượng học 11 tiết Tiếng Anh (English)

2 tiết Khoa học (Science)

2 tiết Toán (Math)

15 tiết Tiếng Anh (English) 11 tiết Tiếng Anh (English)

2 tiết Khoa học (Science)

2 tiết Toán ( Math)

Giáo trình

 tiếng Anh (English)

Oxford Discover

Oxford Read and Discover

Raz-Kids

Incredible English

Oxford Read and Discover

Raz-Kids

Giáo trình Khoa học

(Science)

Oxford International Primary Science Oxford International Primary Science
Giáo trình Toán (Maths) Oxford International Primary Maths Oxford International Primary Maths
Cam kết đầu ra Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge KET Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Flyers
Mục tiêu hướng tới Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge PET

Chứng chỉ Cambridge Math Checkpoints/Science Checkpoints

(hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge KET

* Các giáo trình có thể được bổ sung, cập nhật trong quá trình học để học sinh luôn được thử thách phù hợp theo đúng tinh thần, triết lý SenTia đồng thời đảm bảo học sinh luôn có cơ hội được học tập theo các phương pháp mới và tiếp cận với các nguồn tài nguyên trí tuệ cập nhật nhất có thể.

Cho dù học sinh theo học lớp nào, nguyên tắc của SenTia là: Học sinh luôn được giáo viên quan tâm, hỗ trợ và thử thách để đạt được khả năng học tập tốt nhất của bản thân. Nhà trường rất cần sự thấu hiểu và hợp tác từ phía gia đình trong việc định hướng học sinh có thái độ đúng đắn và tích cực với việc phân hóa học tập, đó là: Phân hóa nhằm tạo môi trường học tập tối ưu để học sinh đạt hiệu quả học tập cao nhất.

Nếu cần thêm thông tin, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ theo số điện thoại hotline 0906288849 để được giải đáp.