Phân lớp Một theo mức độ phù hợp về Tiếng Anh từ năm học 2021 – 2022

Với mục tiêu cá nhân hoá việc học tập cho phù hợp với mỗi học sinh/nhóm học sinh, trong thời gian tới học sinh nhập học lớp Một sẽ được kiểm tra các kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông qua hình thức phỏng vấn và làm bài kiểm tra trực tuyến 1-1. Dựa vào kết quả kiểm tra, Nhà trường sẽ xếp học sinh vào các lớp phù hợp với nền tảng tiếng Anh của các con là Lớp SenTia Advanced English (Lớp tiếng Anh nâng cao) và Lớp SenTia Standard English (Lớp tiếng Anh tiêu chuẩn).

Thời gian kiểm tra phân lớp:

  • Đối với học sinh đã nhập học SenTia trước tháng 6: 02/06 và 03/06/2021
  • Đối với học sinh SenTia nhập học trong tháng 6: 25/06/2021

(Link đăng ký kiểm tra đầu vào lớp Một: https://bit.ly/kiemtradauvaoSenTia_Tieuhoc)

Hình thức: Trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Teams. Nhà trường sẽ gửi tài khoản của học sinh, hướng dẫn cài đặt cũng như các thông tin về thời gian thi cụ thể của từng học sinh.

Chi tiết về 2 nhóm lớp như sau:

  SenTia Advanced English

– Lớp tiếng Anh nâng cao

(Lớp 1 đến lớp 5)

SenTia Standard English

– Lớp tiếng Anh tiêu chuẩn

Lớp 1-2 Lớp 3-4-5
Thời lượng học 11 tiết Tiếng Anh (English)

2 tiết Khoa học (Science)

2 tiết Toán (Math)

15 tiết Tiếng Anh (English) 11 tiết Tiếng Anh (English)

2 tiết Khoa học (Science)

2 tiết Toán ( Math)

Giáo trình

 tiếng Anh (English)

Oxford Discover

Oxford Read and Discover

Raz-Kids

Incredible English

Oxford Read and Discover

Raz-Kids

Giáo trình Khoa học

(Science)

Oxford Discover Science

Oxford International Primary Science

  Oxford International Primary Science
Giáo trình Toán (Maths) Oxford Discover Math

Oxford International Primary Maths

  Oxford International Primary Maths
Cam kết đầu ra Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge KET Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Flyers
Mục tiêu hướng tới Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge PET

Chứng chỉ Cambridge Math Checkpoints/Science Checkpoints

(hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge KET

* Các giáo trình có thể được bổ sung, cập nhật trong quá trình học để học sinh luôn được thử thách phù hợp theo đúng tinh thần, triết lý SenTia đồng thời đảm bảo học sinh luôn có cơ hội được học tập theo các phương pháp mới và tiếp cận với các nguồn tài nguyên trí tuệ cập nhật nhất có thể.

Cho dù học sinh theo học lớp nào, nguyên tắc của SenTia là: Học sinh luôn được giáo viên quan tâm, hỗ trợ và thử thách để đạt được khả năng học tập tốt nhất của bản thân. Nhà trường rất cần sự thấu hiểu và hợp tác từ phía gia đình trong việc định hướng học sinh có thái độ đúng đắn và tích cực với việc phân hóa học tập, đó là: Phân hóa nhằm tạo môi trường học tập tối ưu để học sinh đạt hiệu quả học tập cao nhất.

Nếu cần thêm thông tin, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với cô Nguyễn Kim Khánh – Phó hiệu trưởng Trường Liên cấp Song ngữ SenTia theo số điện thoại hotline 0906288849 để được giải đáp.