CHƯƠNG TRÌNH THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG SENTIA

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

I. Bảo mật

Chuyên viên tham vấn tâm lý có trách nhiệm bảo mật nội dung của các phiên tham vấn. Ngoại trừ một số trường hợp sau:

  • Vì là một hoạt động của trường học nên Ban quản lý trường có quyền biết danh tính và vấn đề (một cách khái quát) mà thân chủ viết trong Phiếu đăng ký tham vấn tâm lý.
  • Trong trường hợp nhận thấy có hiện tượng học sinh bị xâm hại tình dục/bị bạo lực/bị lạm dụng/bị bóc lột/bị bỏ bê thi, chuyên viên tâm lý có trách nhiệm báo cáo và tìm cách bảo vệ trẻ. Chuyên viên tâm lý cũng sẽ tiết lộ thông tin trong trường hợp thân chủ có ý định làm hại bản thân hoặc người khác. Ngoài ra, với trách nhiệm của một công dân, nếu thân chủ có hành vi phạm tội, chuyên viên tâm lý cũng cần tiết lộ thông tin trong trường hợp các cơ quan pháp luật hỏi đến.
  • Việc chia sẻ thông tin là cần thiết trong trường hợp cần thêm sự hỗ trợ từ phía ban quản lý hoặc đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học. Trong trường hợp này, chuyên viên tham vấn có trách nhiệm thông báo với thân chủ về những điều mình sẽ chia sẻ.

II. Tôn trọng

Tất cả các thân chủ được coi là một con người có giá trị bất kể địa vị, giới tính, hành vi, tình cảm tích cực hay tiêu cực. Bởi vậy, bất kỳ thân chủ là ai, có vấn đề gì thì chuyên viên tâm lý sẽ không có sự phán xét hay phê phán thân chủ trong quá trình lắng nghe và trợ giúp của mình.

II. Đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết

Nhằm thực thi quyền được bảo vệ của trẻ em, trong một số tình huống xảy ra mâu thuẫn giữa các bên liên quan thì chuyên viên tâm lý sẽ ủng hộ giải pháp có lợi nhất cho học sinh (trẻ em).

IV. Tin tưởng vào khả năng tự quyết của thân chủ

Mục đích của tham vấn là một quá trình giúp cho thân chủ hiểu rõ vấn đề của mình, khám phá được tiềm năng và tìm ra và tự quyết định cách giải quyết vấn đề của mình. Vì vậy, việc chuyên viên tâm lí cho lời khuyên mang tính áp đặt cá nhân, hay giải quyết hộ sẽ không giúp các cá nhân tìm được tiềm năng và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc này sẽ không được thực hiện trong trường hợp thân chủ bị rối loạn tâm thần, không làm chủ được hành vi của mình.