MV Hợp xướng “Dreamer” – Bản hòa ca vượt qua giãn cách