Phối hợp giữa Gia đình và Nhà trường

Tam giác liên lạc giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên của Trường SenTia cho thấy học sinh cần được hỗ trợ bởi cả giáo viên và phụ huynh. Gia đình và nhà trường cần duy trì việc thông tin liên lạc thường xuyên và đầy đủ. Để đạt được hiệu quả cao nhất, các bên cần sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận về sự tiến bộ, thành tích và những khó khăn gặp phải của học sinh.

Liên lạc giữa Giáo viên – Phụ huynh – Học sinh

Để giáo viên, phụ huynh và học sinh được thông tin đầy đủ, việc liên lạc giữa gia đình và nhà trường được thực hiện theo 2 hình thức: chính thức và không chính thức. Việc trao đổi về sự tiến bộ của học sinh có thể được thực hiện ở bất kì thời điểm nào thuận lợi cho cả hai bên.Những thông báo và trao đổi về tình hình học tập của học sinh và những vấn đề đang diễn ra được thực hiện thông qua những cuộc thảo luận trước hoặc sau giờ học, qua email hay điện thoại. Những góp ý và câu hỏi mang tính xây dựng của các bậc phụ huynh luôn được giáo viên và nhân viên trong trường chào đón.

Báo cáo học tập của học sinh

Một năm trường sẽ gửi báo cáo học tập của học sinh đến phụ huynh bốn lần. Kết quả các bài kiểm tra đánh giá cùng với những quan sát của giáo viên sẽ được thường xuyên thông báo đến quý phụ huynh. Chúng tôi luôn khuyến khích phụ huynh cùng chúng tôi thảo luận về các hoạt động, sự thể hiện và tiến bộ của học sinh cũng như những nhu cầu khác cần cho việc học tập của con em Quý vị.

Trang mạng

Trang mạng www.sentiaschool.edu.vn và facebook của Trường SenTia cung cấp tất cả những thông tin cơ bản về trường. Bản tin, sổ tay phụ huynh và hình ảnh về học sinh của trường chụp được trong quá trình học tập và vui chơi của các em sẽ được cập nhật trên hai trang này.