Lịch tuyển sinh

I – Hội thảo Tuyển sinh

Thông qua các Hội thảo Tuyển sinh, Ban Giám hiệu và Ban Điều hành SenTia sẽ chia sẻ cùng Quý phụ huynh:

  • Các thông tin về quan điểm giáo dục, lộ trình học tập, chương trình học, mục tiêu giáo dục,… 
  • Nắm bắt sớm các thông tin tuyển sinh, ưu đãi và học bổng năm học 2023 – 2024
  • Tư vấn các nội dung Quý phụ huynh và học sinh quan tâm

Lịch Hội thảo tuyển sinh dự kiến: 

  • Cấp Tiểu học: Các ngày 26/11/2022; 18/12/2022; 12/02/2023; 12/03/2023.
  • Cấp Trung học Cơ sở: Các ngày: 27/11/2022; 11/12/2022; 19/02/2023; 19/03/2023
  • Cấp Trung học Phổ thông: Các ngày: 19/02/2023; 19/03/2023

II – Lịch Kiểm tra đầu vào

1. Cấp Tiểu học: 

Các đợt kiểm tra đầu vào: 03/12/2022; 23/12/2022; 19/02/2023; 19/03/2023

  • Lớp 1: Đánh giá mức độ phù hợp về ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), tư duy, kỹ năng thông qua phỏng vấn và thực hiện yêu cầu của giáo viên trong quá trình tương tác 1: 1. Thời gian tối đa 90 phút/học sinh.
  • Lớp 2 – 5: Làm bài kiểm tra Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh và phỏng vấn. Thời gian tối đa 120 phút/học sinh.

2. Cấp Trung học Cơ sở

Các đợt kiểm tra đầu vào: 27/11/2022; 11/12/2022; 19/02/2023; 19/03/2023

* Để nhập học vào lớp 6 Trường SenTia trong năm học 2023-2024, học sinh sẽ cần hoàn thành kỳ thi đầu vào Bài thi tổng hợp bao gồm Toán, Tiếng Việt và Bài thi tiếng Anh 

–  Dựa trên kết quả thi đầu vào, Nhà trường sẽ trao các suất học bổng có giá trị từ 10% – 20% cho cả cấp học THCS.

 – Những học sinh có kết quả thi đầu vào đạt mức học bổng từ 20% trở lên sẽ được mời tham gia thi học bổng toàn diện bao gồm: bài thi Toán và Khoa học tự nhiên; Tiếng Việt và Khoa học xã hội & Phỏng vấn tiếng Anh để nâng mức học bổng từ 25% – 70%. 

– Nhà trường sẽ thông báo kết quả trong vòng 5 ngày kể từ ngày học sinh làm bài thi.

* Để nhập học vào lớp 7, lớp 8 và lớp 9, học sinh sẽ cần hoàn thành phần thi đầu vào, phần thi học bổng của các bài thi Toán (60 phút), Ngữ văn (60 phút) và Tiếng Anh (90 phút).

3. Cấp Trung học Phổ thông:

Lịch thi và hình thức thi sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất