Khám phá SenTia School cùng “hot dad” Ninh Quang Trường