CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CẤP THCS NĂM HỌC 2022 - 2023

Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông SenTia (“Trường SenTia”) sẽ trao các gói học bổng có giá trị từ 10% đến 100% mức học phí công bố cho các học sinh đạt kết quả kiểm tra đầu vào theo chuẩn của Trường SenTia, đồng thời đạt kết quả bài thi học bổng theo tiêu chí xét duyệt học bổng của Nhà trường.

1. Thi tuyển đầu vào lớp 6,7,8 và chinh phục học bổng từ 10-15% học phí cấp THCS SenTia:

  • Nội dung thi: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (Viết và Nói)

2. Chinh phục học bổng 20-100% học phí cấp THCS SenTia:

  • Đối tượng dự thi: Các học sinh đã đạt yêu cầu đầu vào đồng thời đạt mức học bổng từ 20% trở lên.
  • Nội dung thi: Toán tư duy và giải quyết vấn đề, Viết sáng tạo tiếng Việt, Viết luận tiếng Anh và phỏng vấn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.

Học bổng được trao trong năm học 2022-2023 sẽ được áp dụng cho cả cấp Trung học Cơ sở với điều kiện học sinh luôn duy trì được: Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Khá với mức học bổng 10% – 15%; Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Giỏi với mức học bổng 20% – 100%.

Các học bổng này được cộng dồn với các chế độ ưu đãi khác.

Kính mời Quý phụ huynh đăng ký thi đầu vào và chinh phục học bổng cho con tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ hotline 0906 288 849 .