CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2022 - 2023

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

  •  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông SenTia (“Trường SenTia”) sẽ trao các gói học bổng có giá trị từ 10% đến 100% mức học phí công bố cho các học sinh đạt kết quả kiểm tra đầu vào theo chuẩn của Trường SenTia, đồng thời đạt kết quả bài thi học bổng theo tiêu chí xét duyệt học bổng của Nhà trường.
  • Học bổng được trao trong năm học 2022-2023 sẽ được áp dụng cho cả cấp Trung học cơ sở với điều kiện học sinh luôn duy trì được: Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Khá với mức học bổng 10% – 15%; Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Giỏi với mức học bổng 20% – 100%.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ hotline 0906 288 849 hoặc điền vào Form liên hệ dưới đây.