HỌC BỔNG SENTIA SCHOOL DÀNH CHO CẤP THPT NĂM HỌC 2023 - 2024

Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông SenTia (“Trường SenTia”) sẽ trao các gói học bổng có giá trị từ 10% đến 100% mức học phí công bố cho các học sinh thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, thi đầu vào hoặc thi học bổng.

Học bổng được trao trong năm học 2023 – 2024 sẽ được áp dụng cho cả cấp Trung học Phổ thông với điều kiện học sinh luôn duy trì được: Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Khá với mức học bổng 10% – 20%; Hạnh kiểm Tốt và kết quả học tập loại Giỏi với mức học bổng 20% – 100%.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ hotline 0896 675 889 .