Đồng phục

Học sinh mới đăng ký mua trọn bộ đồng phục tiêu chuẩn theo quy định cho năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo, học sinh có thể đăng ký mua theo nhu cầu thực tế.​Bộ đồng phục tiêu chuẩn của học sinh Trường SenTia bao gồm:

​1. Áo lễ phục nam/nữ

2. Đồng phục hè thu

3. Bộ thể thao

​4. Đồng phục đông xuân