CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Học sinh đăng ký nhập học cấp Trung học cơ sở tại Trường SenTia trong năm học 2022-2023 đạt kết quả kiểm tra đầu vào theo chuẩn của trường nhưng không được xét duyệt học bổng sẽ được hưởng các gói ưu đãi phí và học phí với các điều kiện như sau:

Gói 1: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 06/03/2022.

 • Giảm 20% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học cơ sở.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 2: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 03/04/2022.

 • Giảm 15% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học cơ sở.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 3: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 08/05/2022.

 • Giảm 10% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học cơ sở.
 • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
 • Miễn phí đăng ký.

Gói 4: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 29/05/2022.

 • Giảm 7% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học cơ sở.

Gói 5: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 19/06/2022.

 • Giảm 5% mức học phí công bố cho cả cấp Trung học cơ sở.

Gói 6: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House.

 • Giảm 5% học phí phải đóng cho con thứ 2 và giảm 10% học phí phải đóng cho con thứ 3 (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5, nếu có) cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

Gói 7: Ưu đãi học phí dành cho nhóm học sinh cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 • Giảm 3% hoặc 4% hoặc 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5 và gói 6, nếu có) cho năm học 2022-2023 đối với nhóm có 03 hoặc 04 hoặc 05 học sinh cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

Gói 8: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm.

 • Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, tất cả các ưu đãi, miễn, giảm học phí) khi đóng học phí cả năm.

* Lưu ý:

Học sinh được phép cộng dồn chính sách học bổng & chính sách ưu đãi học phí.