CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

Học sinh đăng ký nhập học cấp THCS tại Trường SenTia trong năm học 2021-2022 đạt kết quả kiểm tra đầu vào theo chuẩn của trường nhưng không được xét duyệt học bổng sẽ được hưởng các gói ưu đãi phí và học phí với các điều kiện như sau:

Gói 1: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 26/03/2021.

  • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
  • Giảm 15% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.

Gói 2: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 29/04/2021.

  • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
  • Giảm 10% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.  

Gói 3: Ưu đãi phí và học phí dành cho học sinh đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 04/6/2021.

  • Miễn phí kiểm tra đầu vào.
  • Giảm 5% mức học phí công bố cho cả cấp trung học cơ sở.

Gói 4: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House.

  • Giảm 5% học phí phải đóng cho con thứ 2 và giảm 10% học phí phải đóng cho con thứ 3 (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3, nếu có) cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

Gói 5: Ưu đãi học phí dành cho nhóm học sinh cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

  • Giảm 3% hoặc 4% hoặc 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3 và gói 4, nếu có) cho năm học 2021-2022 đối với nhóm có 03 hoặc 04 hoặc 05 học sinh cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

Gói 6: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm.

  • Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ học bổng, tất cả các ưu đãi, miễn, giảm phí và học phí) khi đóng học phí cả năm.

* Lưu ý:

  • Học sinh được phép cộng dồn chính sách học bổng & chính sách ưu đãi học phí.Lịch kiểm tra đầu vào và thi học bổng cấp THCS: 13/3/2021; 20/3/2021; 18/04/2021; 24/4/2021; 22/5/2021; 29/5/2021.