Trường SenTia đã nhận được thông tin đăng ký của Quý vị. Chúng tôi sẽ gửi email lịch trình chi tiết của sự kiện vào email Quý vị đăng ký.

Đăng ký thành công!

Hotline: 024 3789 4666 - 0906 288 849