Tổng quan chương trình

"Trí óc không phải là một cái thùng để đổ đầy mà là một ngọn lửa cần được nhóm lên"

Plutarch, năm 45-125 sau Công Nguyên

Chương trình giảng dạy của Trường SenTia là sự kết hợp hài hòa giữa:

+ Chương trình của Bộ giáo dục Việt Nam, với nội dung được cập nhật; bổ sung các hoạt động thực hành, trải nghiệm,...

+ Chương trình Quốc tế (Tiếng Anh ngôn ngữ theo chuẩn Cambridge, Toán và Khoa học)

+ Chương trình Nghệ thuật – Thể chất – Kỹ năng – Ngoại khóa.

Chương trình giáo dục cân bằng: