Nghệ thuật, giáo dục thể chất

  • Âm nhạc: Trường SenTia Nuôi dưỡng sự yêu thích âm nhạc và phát triển khả năng hiểu, sử dụng giai điệu, nhịp, cao độ ở  học sinh. Sáng tác và biểu diễn của học sinh là trọng tâm trong chương trình. Học sinh cũng có cơ hội tham gia dàn đồng diễn hay hợp xướng. "Chúng tôi cũng tạo mọi cơ hội đáp ứng nhu cầu của những học sinh muốn học một nhạc cụ phổ biến trong những giờ học chính thức hay trong các Câu Lạc Bộ cuối giờ học."

 

  • Giáo dục thể chất: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động thể chất đều đặn gắn bó chặt chẽ với sự phát triển khỏe mạnh của tinh thần và trí óc. Với mong muốn học sinh SenTia sẽ khỏe mạnh toàn diện và phát triển trí não lành mạnh, chúng tôi đã thiết kế một chương trình giáo dục thể chất có cấu trúc chặt chẽ và được lên kế hoạch cẩn thận. Các kỹ thuật bơi lặn, an toàn dưới nước, các kỹ năng sinh tồn và thoát hiểm cũng là một phần trong chương trình giáo dục thể chất.