Môi trường giáo dục

Học sinh SenTia được học tập trong một môi trường hiện đại, thân thiện, nơi tình yêu thương là nền tảng, trí tò mò được khơi gợi, thử thách được đặt ra và nhân cách được hình thành. Học sinh được khuyến khích tìm hiểu, khám phá, đặt câu hỏi, nghiên cứu và có tư duy phản biện.   

Nhiều nghiên cứu về những năm cuối tiểu học cho thấy tính độc lập và khả năng suy nghĩ trong học tập của học sinh phát triển đáng kể khi các em được khuyến khích sử dụng những kỹ năng đạt được ở những năm đầu tiểu học để đặt ra và đạt được những mục tiêu học tập thực tế. Khả năng nắm vững bài và sử dụng những phương pháp học tập phù hợp giúp mỗi học sinh luôn sẵn sàng với những mức độ trách nhiệm ngày càng cao trong học tập là điều rất quan trọng nếu muốn tạo ra sự tiến bộ thực chất lâu dài.

Trường SenTia nhận thức rõ nhu cầu cần bồi dưỡng các kỹ năng tư duy ở mức độ cao hơn của học sinh. Bên cạnh việc chú trọng phát triển tư duy ở cấp độ thấp hơn như tiếp thu kiến thức và khả năng lĩnh hội, chúng tôi coi việc rèn luyện khả năng suy nghĩ của học sinh ở mức độ tư duy cao hơn như khả năng tổng hợp, đánh giá và sáng tạo là một mục tiêu của trường.

Mức độ tư duy cao hơn bao gồm mở rộng kiến thức, năng lực và sự tự tin thông qua các hình thức giao tiếp đa dạng kết hợp việc củng cố các nguyên tắc như tính trung thực, tôn trọng lẫn nhau, và nhận thức về công bằng xã hội.

Tất cả những điều này có thể đạt được nhờ môi trường lớp học lý tưởng ở SenTia với tỉ lệ học sinh - giáo viên tối đa 20 học sinh với 2 giáo viên/lớp ở khối lớp 1 và 24 học sinh với 2 giáo viên/ lớp ở các khối lớp 2,3,4 & 5.

Các giáo viên của chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua một chương trình đào tạo về phương pháp giảng dạy mà SenTia theo đuổi. Chương trình đào tạo này kết hợp giữa đào tạo các kỹ năng thực hành và củng cố về lý thuyết giáo dục. Mỗi giáo viên SenTia đều sở hữu những kiến thức về: tâm sinh lý và các mốc phát triển của học sinh, trí thông minh đa dạng, những cách học được ưa thích, trí não hoạt động như thế nào trong quá trình học, tư duy ở mức độ cao, các phương pháp quản lý lớp học,… Điều này giúp xây dựng mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh - nền tảng cho mọi hoạt động giáo dục.