Đào tạo

Những năm gần đây, tri thức về cách con người học tập, phương pháp và triết lý dạy học hiệu quả nhất không ngừng được mở rộng. Để có thể cung cấp cho học sinh trải nghiệm học tập hiệu quả nhất, giáo viên cần cập nhật và nâng cao hiểu biết về chức năng hoạt động của não bộ để tạo ra môi trường học tập hiệu quả và giúp giáo viên tiếp cận gần với nghệ thuật và kỹ năng giảng dạy.

Trước khi bắt đầu năm học, giáo viên mới sẽ được đào tạo mở rộng về triết lý, quan điểm giáo dục của trường để hỗ trợ cho việc dạy và học, dựa trên 4 yếu tố nền tảng – đó là TÌNH YÊU THƯƠNG; là sự khuyến khích, cổ vũ tích cực không ngừng đối với TRÍ TÒ MÒ, ham hiểu biết của học sinh; tạo ra THỬ THÁCH tích cực và hợp lý để tạo động lực cho các em và nuôi dưỡng NHÂN CÁCH tốt, vững bền đi theo mỗi học sinh trong suốt cuộc đời.

Triết lý giáo dục gắn bó chặt chẽ với phương pháp giảng dạy được SenTia tập trung trong thời gian đào tạo ban đầu và xa hơn nữa. Giáo viên cần phải nhận thức và hiểu sâu sắc rằng để giúp học sinh sở hữu và lưu giữ kiến thức lâu dài, học sinh cần được tạo động lực để tự tham gia vào các trải nghiệm học tập và khám phá các đề tài để chủ động hình thành kiến thức.Quá trình đào tạo sẽ giúp giáo viên đạt được những kỹ năng này.

Tiếp theo những đào tạo ban đầu đó, khung đào tạo giáo viên được thiết kế một cách toàn diện, chuyên nghiệp để đảm bảo tất cả giáo viên đều lĩnh hội những kiến thức và phương pháp mới, đồng thời sử dụng chúng trong việc lên kế hoạch, chuẩn bị bài dạy và giải quyết những vấn đề cụ thể. Kế hoạch đào tạo bao gồm cả các giờ dạy thực tế, thảo luận, dự giờ và phản hồi để nâng cao, củng cố kỹ năng của giáo viên và từ đó nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.