Chương trình Việt Nam

Chương trình giáo dục ở SenTia được giảng dạy theo hướng tích cực và khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Các hoạt động học tập có tính liên hệ trực tiếp, dựa trên ngữ cảnh thực tế, lấy học sinh làm trung tâm và xây dựng, phát triển việc học - hiểu một cách thực sự ở mỗi học sinh.

Các hoạt động trong môn học được thiết kế đa dạng nhằm đáp ứng cả 3 phong cách học tập chủ yếu (học qua nghe, học qua nhìn, và học qua vận động):

Môn tiếng Việt: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Kể chuyện, Sáng tác, Đóng kịch, Thuyết trình, Phỏng vấn…

Môn Toán: Các hoạt động giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức, hiểu mối liên hệ Toán học – Cuộc sống cùng những ứng dụng thực tế của Toán, đồng thời phát triển ở học sinh các kỹ năng như: suy luận lô gíc, kỹ năng lập luận, tư duy phân tích và các kĩ năng giải quyết vấn đề.

Khoa học – Tự nhiên – Xã hội: Quan sát, Thực nghiệm, Phân tích, Lập biểu đồ, Thuyết trình, Khảo sát…

Lịch sử - Địa lý: Đi thực tế, Viết báo cáo, Thuyết trình, Phân tích, Khảo sát, Khách mời…