Chương trình Quốc tế

Lộ trình Tiếng Anh của SenTia từ bậc tiểu học đến Trung học phổ thông được thiết kế dựa trên khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của cộng đồng chung Châu Âu (CEFR), đồng thời được đáp ứng yêu cầu của kỳ thi Tiếng Anh Cambridge (YLE). Lộ trình này đảm bảo học sinh SenTia đạt được chứng chỉ Tiếng Anh toàn cầu để sẵn sàng tham gia vào các bậc học tiếp theo ở trong nước cũng như nước ngoài.

Mục tiêu đầu ra:

Chứng chỉ IELTS từ 6.0 – 7.0 khi kết thúc cấp THCS.

Nội dung giảng dạy:

  • Tiếng Anh Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh Toán
  • Tiếng Anh Khoa học
  • Social & Emotional Learning (SEL) - Giáo dục năng lực cảm xúc cá nhân và xã hội
  • Wellness – Phát triển bản thân
  • Global Skills Projects – Kỹ năng toàn cầu

Thời lượng giảng dạy:

14 tiết học/tuần (tương đương 9,5 giờ):

  • 12 tiết học do 100% giáo viên nước ngoài có bằng cử nhân sư phạm giảng dạy
  • 2 tiết học do giáo viên Việt Nam có bằng cử nhân sư phạm Tiếng Anh giảng dạy