Chương trình cân bằng

Chương trình giảng dạy của Trường SenTia là sự kết hợp hài hoà giữa chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam và một số nội dung chọn lọc từ chương trình quốc tế. Chương trình tiếng Anh được thiết kế dựa trên khung ngôn ngữ Tiếng Anh quốc tế (CEFR), được đánh giá và kiểm tra dựa trên chuẩn quốc tế và bài thi quốc tế nhằm cung cấp trải nghiệm và cơ hội cho học sinh thành công trong tương lai.

Bên cạnh yếu tố học thuật, tại SenTia các em học sinh được khuyến khích tham gia vào một chương trình có sự kết hợp cân bằng giữa các yếu tố nhận thức, trực quan và hành động. Các hoạt động nghệ thuật - thế chất - kỹ năng - ngoại khoá là nội dung không thể thiếu với mục tiêu phát triển học sinh toàn diện, giúp các em phát triển đồng đều tất cả các phẩm chất và kỹ năng.

0909721499

Cấu trúc chương trình với 45 tiết học trong một tuần hoạt động tại SenTia:

- 10 tiết Tiếng Việt

- 5 tiết Toán

- 2 tiết Khoa học

- 1 tiết Thư viện

 

- 13 tiết Tiếng Anh (ngôn ngữ, toán, khoa học) 

 

- 2 tiết Âm nhạc

2 tiết Mỹ thuật

3 tiết Thể chất

1 tiết Kỹ năng

2 tiết Sinh hoạt - Kỹ năng sống

4 tiết Câu lạc bộ tự chọn