BIỂU PHÍ, QUY ĐỊNH PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2020-2021

BIỂU PHÍ, QUY ĐỊNH PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng cho các học sinh nhập học cấp Trung học cơ sở trong năm học 2020-2021)

Tải về: Biểu phí năm học 2020 - 2021 cấp Trung học cơ sở

I. BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020-2021

 

STT

CÁC KHOẢN PHÍ

SỐ TIỀN (VNĐ)

CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP 1 LẦN DUY NHẤT KHI NHẬP HỌC

1

Phí đăng ký

5.000.000

2

Phí giữ chỗ

10.000.000

CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP THEO NĂM HỌC

 1. 1

Học phí

165.000.000

 1. 2

Phí phát triển

20.000.000

 1. 3

Phí bán trú

20.600.000

 1. 4

Phí học liệu, lệ phí thi chứng chỉ Cambridge và các chuyến đi học tập

5.000.000

 1. 5

Phí bảo hiểm y tế

700.000

 1. 6

Phí sách giáo khoa

Theo giá của nhà xuất bản

 1. 7

Phí đồng phục

Tham khảo biểu giá tại Văn phòng Trường

CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN NỘP THEO NĂM HỌC

1

Phí ăn sáng

5.000.000

2

Phí bảo hiểm tai nạn

800.000

3

Phí dịch vụ xe buýt

 • Đón tại nhà: 21.000.000
 • Đón tại điểm trường Koala House: 16.000.000

4

Phí phụ đạo (theo yêu cầu của Nhà trường nếu cần thiết)

 • 600.000/giờ với giáo viên nước ngoài
 • 200.000/giờ với giáo viên Việt Nam

 

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020-2021

1. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

 • Tất cả học sinh khi đăng ký nhập học trong năm học 2020-2021 sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và tham gia vòng phỏng vấn. Dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào, Trường SenTia sẽ trao các gói học bổng có giá trị từ 10% đến 50% mức học phí công bố của năm học 2020-2021. Học sinh không được phép cộng dồn các gói học bổng và các gói ưu đãi học phí ngoại trừ các gói ưu đãi học phí số 2 và số 3 trong Mục 2. Chính sách ưu đãi học phí dưới đây. Học sinh sẽ được quyền lựa chọn áp dụng gói học bổng đạt được hoặc gói ưu đãi có lợi hơn.
 • Học bổng được trao trong năm học 2020-2021 sẽ được áp dụng cho tất cả các năm học tiếp theo của cấp Trung học cơ sở (THCS) với điều kiện học sinh luôn duy trì được hạnh kiểm tốt và kết quả học tập loại khá với mức học bổng 10%-20%; hạnh kiểm tốt và kết quả học tập loại giỏi với mức học bổng 30%-50%.
 • Mức học phí phải đóng sau khi trừ học bổng sẽ được giữ cố định cho tất cả các năm học tiếp theo của cấp THCS.
 • Lịch kiểm tra đầu vào cấp THCS: 24/5/2020; 31/05/2020; 6/6/2020; 13/6/2020; 20/06/2020.

2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:

 • Gói 1: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại Trường SenTia, đạt yêu cầu các bài kiểm tra đầu vào nhưng không được xét duyệt học bổng; Đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 31/05/2020.

- Miễn phí đăng ký.

- Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2020-2021.

- Giữ nguyên mức học phí cố định này cho các năm học tiếp theo của cấp trung học cơ sở.

 • Gói 2: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House.

- Giảm 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ các gói học bổng hoặc các ưu đãi học phí nếu có) từ con thứ hai cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

- Giảm 10% học phí phải đóng sau khi đã trừ các học bổng và các ưu đãi học phí cho con thứ 3 trở lên.

 • Gói 3: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm.

- Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ tất cả các gói học bổng, ưu đãi học phí, miễn, giảm học phí) khi đóng học phí cả năm.

 • Gói 4: Ưu đãi nhóm

- Giảm 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ tất cả học bổng, ưu đãi, miễn giảm học phí) cho năm học 2020-2021 đối với nhóm từ 5 học sinh trở lên cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 • GÓI CHIA SẺ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020-2021 DO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
- Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021 cho tất cả các học sinh nhập học trước ngày 01/8/2020

III. CÁC QUY ĐỊNH PHÍ VÀ HỌC PHÍ:

1. QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC

 1.  

LOẠI PHÍ

QUY ĐỊNH

 1.  

Phí đăng ký

 • Nộp một lần duy nhất khi đăng ký nhập học tại Trường SenTia, không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trong bất kể trường hợp nào.
 1.  

Phí giữ chỗ

 • Nộp một lần duy nhất khi đăng ký nhập học lần đầu tiên tại Trường SenTia nhằm đảm bảo học sinh có chỗ theo học tại trường trong cả cấp học.
 • Được tự động luân chuyển từ năm học này sang năm học tiếp theo và giữa các cấp học tại Trường SenTia.
 • Được phép chuyển nhượng giữa các con trong một gia đình.
 • Phí giữ chỗ được hoàn lại trong các trường hợp sau:
 • Học sinh tốt nghiệp cấp học.
 • Học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm cả việc chuyển trường) từ ngày đầu tiên của một năm học (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm) và đáp ứng đúng quy định về thời gian báo trước (Thời gian báo trước: Nộp đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia/Đơn xin chuyển trường cùng Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến cho Văn phòng Trường SenTia ít nhất 45 ngày trước ngày chấm dứt theo học tại Trường SenTia).
 • Phí giữ chỗ không được hoàn lại trong các trường hợp sau:
 • Học sinh đã đóng phí giữ chỗ và/hoặc học phí nhưng không nhập học tại Trường SenTia.
 • Học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia không đáp ứng quy định về thời gian báo trước.
 • Phí giữ chỗ, nếu được hoàn lại, sẽ được khấu trừ trong lần quyết toán cuối cùng của học sinh tại Trường SenTia. Điều kiện thêm về hoàn trả phí này được quy định ở Mục IV.3 dưới đây.
 1.  

Học phí

 • Đóng theo năm học hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường. Không đóng học phí theo tháng.
 • Đóng tối thiểu 30 ngày trước ngày đầu tiên của năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm) đối với phương án đóng học phí cả năm; Đóng tối thiểu 30 ngày trước ngày          đầu tiên của kỳ học tiếp theo đối với phương án đóng học phí theo kỳ.
 • Học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới       (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm) phải đóng học phí ngay trước thời điểm nhập học. Học phí tháng đầu tiên được tính làm tròn theo tháng (bằng với học phí 01 tháng) cho dù              học sinh có nhập học vào ngày đầu tiên của tháng hay không.
 • Không hoàn trả học phí cho những ngày học sinh nghỉ học     tạm thời vì bất cứ lý do gì kể cả những ngày nghỉ học có phép.
 • Điều kiện thêm về hoàn trả học phí đối với các học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm cả việc chuyển trường) được quy định ở Mục IV.3 dưới đây.  

 

 

 1.  

 

 

Phí phát triển

 • Đóng một lần theo năm học cùng thời điểm đóng học phí     trước khi nhập học.
 • Học sinh nhập học trong học kỳ 1 (trước ngày 01 tháng 01) của một năm học phải đóng 100% phí phát triển của năm học đó; học sinh nhập học trong học kỳ 2 (từ ngày 01 tháng 01) của một năm học phải đóng 50% phí phát triển của năm học đó.
 • Học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm cả việc chuyển trường) trong học kỳ 1 (trước ngày 01 tháng 01) và đáp ứng đúng quy định về thời gian báo trước sẽ được hoàn lại 50% phí phát triển của năm học đó (nếu như đã nộp đủ 100% phí phát triển của năm học đó). Học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm chuyển trường) trong học kỳ 2 (từ ngày 01 tháng 01) không được hoàn lại bất kỳ phần nào của   phí phát triển. Điều kiện thêm về hoàn trả phí này được quy định ở Mục IV.3 dưới đây.
 1.  

Phí bán trú

 • Bao gồm phí bữa ăn trưa, bữa ăn nhẹ buổi chiều và phí quản lý bán trú.
 • Đóng theo năm học hoặc đóng theo kỳ. Trường hợp học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới hoặc chấm dứt việc học tại trường trong một năm học và đáp ứng quy định về thời gian báo trước, phí bán trú sẽ được giảm trừ tương ứng theo mức được Nhà trường tính toán và thông báo.
 • Trường hợp học sinh báo giảm bán trú, phí bán trú sẽ được giảm trừ tương ứng với điều kiện số ngày học sinh báo giảm bán trú từ 5 ngày học liên tục trở lên và phụ huynh có thông báo bằng văn bản tới Văn phòng Trường ít nhất 24 giờ trước 8:00 sáng của ngày báo giảm.
 • Phí bán trú, nếu được giảm trừ, sẽ được quyết toán vào            cuối kỳ/cuối năm.
 1.  

Phí học liệu,

lệ phí thi chứng chỉ Cambridge và các chuyến đi học tập

 • Là mức phí cố định cho một năm học, đóng một lần theo năm học cùng thời điểm đóng học phí trước khi nhập học.
 • Khoản phí bao gồm chi phí học liệu (tài liệu học tập ngoài sách giáo khoa, lệ phí thi chứng chỉ Cambridge theo lộ trình tiếng Anh của Nhà trường (tối đa 1 lần thi  /năm học), chi phí các chuyến đi học tập trong địa bàn Hà Nội theo kế hoạch giảng dạy của Trường SenTia. Các chuyến đi học tập ngoài địa bàn Hà Nội hoặc các chuyến đi tham quan dã ngoại khác, nếu có, sẽ được thông báo và thu phí riêng.
 • Học sinh đóng 100% khoản phí của một năm học nếu nhập học trong học kỳ 1 (trước ngày 01 tháng 01) của năm học đó và đóng 80% khoản phí của một năm học nếu nhập học trong học kỳ 2 (từ ngày 01 tháng 01) của năm học đó.
 • Trường hợp học sinh chấm dứt việc học tại trường (bao gồm cả việc chuyển trường) trong học kỳ 1 (trước ngày 01 tháng 01) của một năm học và đáp ứng quy định về thời gian báo trước, học sinh sẽ được hoàn trả 20% của khoản phí này của năm học đó (nếu đã đóng đủ); Trường hợp học sinh chấm dứt việc học tại trường (bao gồm cả việc chuyển trường) trong kỳ 1 của một năm học và không đáp ứng quy định về thời gian báo trước, khoản phí này sẽ không được hoàn lại. 
 • Trường hợp học sinh chấm dứt việc học tại trường (bao gồm cả việc chuyển trường) trong học kỳ 2 (từ ngày 01 tháng 01) của một năm học, học sinh sẽ không được hoàn trả bất kỳ phần nào của phí này.
 1.  

Phí Bảo hiểm y tế

 • Là bảo hiểm bắt buộc và mức phí theo quy định hàng năm của Nhà nước. Đóng cùng thời điểm đóng học phí khi nhập học theo thông báo của Nhà trường.
 • Trường hợp học sinh đã có bảo hiểm này, phụ huynh cần nộp cho văn phòng bản sao của thẻ Bảo hiểm y tế. Trường hợp không nộp phí bảo hiểm này cho Nhà trường và cũng không chứng minh được học sinh đã có bảo hiểm (bằng cách cung cấp cho Nhà trường bản sao của thẻ bảo hiểm) trước thời hạn phải nộp bảo hiểm trên đây, Nhà trường sẽ được quyền tự động mua Bảo hiểm y tế cho học sinh và phụ huynh sẽ phải bồi hoàn/trả lại cho Nhà trường số phí mua bảo hiểm y tế này trong thời hạn   07 ngày từ ngày Nhà trường có yêu cầu, hoặc nếu không có yêu cầu, sẽ phải bồi hoàn/trả lại khi Nhà trường thực hiện/thông báo quyết toán vào cuối kỳ/cuối năm.
 • Không được hoàn trả trong bất kể trường hợp nào.
 1.  

Chi phí

sách giáo khoa

 • Đóng một lần theo năm học cùng thời điểm đóng học phí trước khi học sinh nhập học (kể cả học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới) và bao gồm chi phí sách giáo khoa theo chương trình Việt Nam và sách theo chương trình tiếng Anh của Nhà trường.
 • Mức giá áp dụng theo niêm yết của nhà xuất bản và sẽ được Nhà trường thông báo hàng năm.
 • Không được hoàn trả trong bất kể trường hợp nào.
 1.  

Phí đồng phục

 • Đóng một lần trước khi nhập học theo thông báo của Nhà trường.
 • Không được hoàn trả trong bất kể trường hợp nào.
 • Mỗi học sinh khi nhập học năm đầu tiên cần mua đầy đủ một bộ đồng phục mùa hè và đồng phục mùa đông tiêu chuẩn theo quy định. Các năm học tiếp theo, học sinh có thể đăng ký mua lẻ theo nhu cầu thực tế.
 1.    QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN 
 1.  

LOẠI PHÍ

QUY ĐỊNH

 1.  

Phí ăn sáng

 • Đóng theo năm học hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường.
 • Trường hợp học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới hoặc chấm dứt việc học tại trường trong một năm học và đáp ứng quy định về thời gian báo trước, phí ăn sáng sẽ được giảm trừ tương ứng theo mức được Nhà trường tính toán và thông báo.
 • Trường hợp học sinh báo giảm bữa ăn sáng, phí ăn sáng sẽ được giảm trừ tương ứng với điều kiện số ngày học sinh cắt bữa ăn sáng từ 5 ngày học liên tục trở lên và phụ huynh có thông báo bằng văn bản tới Văn phòng Trường ít nhất 24 giờ trước 8:00 sáng của ngày báo giảm.
 1.  

Phí bảo hiểm tai nạn

 • Đóng một lần vào đầu năm học theo thông báo của Nhà trường.
 • Phí bảo hiểm tai nạn không được hoàn lại trong bất kể   trường hợp nào.
 1.  

Phí dịch vụ xe buýt

 • Đóng theo năm học hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường.
 • Là phí dịch vụ xe buýt hai chiều khi học sinh đi và về trên cùng một tuyến xe theo sự sắp xếp của Nhà trường. Trường hợp học sinh đăng ký đi và về trên hai tuyến xe khác nhau, mức phụ phí sẽ được áp dụng theo thông báo của Nhà trường.
 • Phí dịch vụ xe buýt một chiều được tính bằng 80% phí dịch vụ đưa đón hai chiều.
 • Giảm 30% phí dịch vụ xe buýt cho con thứ hai trở đi đối với gia đình có từ hai con trở lên cùng đang học tại Hệ thống Giáo dục Koala House và đưa đón tại cùng một địa chỉ và cùng thời gian đưa đón. Chính sách giảm phí dịch vụ xe buýt này chỉ áp dụng đối với    các trường hợp đăng ký dịch vụ xe buýt đưa đón tại địa chỉ               nhà riêng.
 • Trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt giữa năm, phụ huynh cần nộp đăng ký theo mẫu cho Văn phòng Trường SenTia 30 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ. Phí dịch vụ xe buýt trong tháng sử dụng đầu tiên sẽ được tính làm tròn tháng cho dù học sinh không sử dụng dịch vụ xe buýt từ ngày đầu tiên của tháng.
 • Trường hợp phụ huynh dừng sử dụng dịch vụ xe buýt, phụ huynh cần thông báo cho Nhà trường trước ít nhất 30 ngày và phí dịch vụ xe buýt hoàn lại được tính trên cơ sở số phí đã đóng    trừ đi số phí phải thanh toán được làm tròn theo tháng. Trường hợp phụ huynh không thông báo trước cho Nhà trường đủ 30 ngày, phí dịch vụ xe buýt phải thanh toán sẽ bao gồm cả phí dịch vụ trong thời gian 30 ngày phải thông báo này.
 • Không hoàn trả phí dịch vụ xe buýt cho những ngày học sinh nghỉ học tạm thời vì bất cứ lý do gì kể cả những ngày nghỉ học có phép.
 • Lộ trình xe buýt và thời gian đón trả học sinh tùy thuộc vào sự sắp xếp của Nhà trường.
 • Nhà trường bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ xe buýt trong trường hợp không thể sắp xếp được xe.
 1.  

Phí phụ đạo

 • Phí phụ đạo chỉ áp dụng với các học sinh chuyển vào Trường SenTia giữa năm học hoặc giữa cấp học nhằm đảm bảo học sinh có thể theo kịp được với chương trình học của Trường SenTia.
 • Yêu cầu học sinh theo lớp phụ đạo sẽ do Nhà trường quyết định và sẽ được thống nhất trước với phụ huynh.

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, NỘP PHÍ CHẬM VÀ HOÀN TRẢ PHÍ:

1. Phương thức thanh toán

Học phí và các khoản phí khác được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ) theo  hình thức nộp tiền mặt tại bộ phận kế toán của Trường SenTia (có địa chỉ tại 19 Tố Hữu,   Khu đô thị mới Phùng Khoang hoặc địa chỉ khác do Trường SenTia thông báo trước khi    thanh toán) hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây (hoặc tài khoản khác được  Trường SenTia thông báo trước khi thanh toán):

Thông tin chuyển khoản:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Koala House

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình

Số tài khoản: 086 1101 083 007

Nội dung chuyển khoản: Tên học sinh/Lớp/Nội dung nộp tiền

Lưu ý:

 • Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ chuyển khoản do lỗi của ngân hàng.
 • Phí ngân hàng do người chuyển khoản thanh toán.

2. Quy định về nộp phí chậm

Học phí và các khoản phí trên đây phải được đóng (nộp, thanh toán) theo thời hạn được quy định tại biểu phí tại Mục III.1 và Mục III.2 trên đây. Trong trường hợp biểu phí tại Mục III.1 và Mục III.2 trên đây không quy định về thời gian đóng (nộp, thanh toán) các khoản phí này, thì các khoản phí này phải được thanh toán tổi thiểu 30 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Nếu phụ huynh chậm hoặc không thanh toán học phí và các khoản phí trong thời gian quy định, phụ huynh phải thanh toán thêm cho Trường SenTia phí nộp chậm tương ứng 0,05%/ngày trên cơ sở số ngày và số tiền nộp chậm. Dù có quy định trên, nếu phụ huynh chậm thanh toán học phí và các khoản phí quá 30 ngày từ ngày đến hạn thanh toán theo    quy định, Nhà trường sẽ có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ cho học sinh và đơn phương    chấm dứt hợp đồng với phụ huynh.

3. Quy định hoàn trả học phí và các khoản phí đã thu

Trong tất cả các trường hợp học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm cả việc chuyển trường), phụ huynh có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin, lý do và gửi Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến tới Văn phòng Trường SenTia theo đúng thời hạn như quy định tại điều 3.1 hoặc 3.2 dưới đây. Thông báo chính thức chỉ được tính khi Văn phòng Trường SenTia xác nhận đã nhận được Đơn xin chấm dứt theo học/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến của phụ huynh học sinh.

3.1 các trường hợp đã đóng phí nhưng không nhập học….) trước ngày đầu tiên của một năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm)

 • Trường hợp là năm đầu tiên nhập học tại Trường SenTia: Phụ huynh cần nộp Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia tới Văn phòng Trường SenTia. Học phí và các khoản phí đã đóng cho năm học đó sẽ được Nhà trường hoàn trả cho phụ huynh ngoại trừ phí đăng ký và phí giữ chỗ.
 • Trường hợp là năm thứ hai trở đi học tại Trường SenTia: Phụ huynh cần gửi Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia tới Văn phòng Trường SenTia trước ngày 01 tháng 4 liền trước năm học đó. Học phí và các khoản phí sẽ được quyết toán và hoàn trả đầy đủ cho phụ huynh ngoại trừ phí đăng ký. Trường hợp Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia được nộp muộn hơn so với thời hạn quy định trên, học phí và các khoản phí đã đóng sẽ được hoàn lại đầy đủ theo quy định ngoại trừ phí đăng ký và phí giữ chỗ.

3.2 từ ngày đầu tiên của một năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm)

 • Phụ huynh có trách nhiệm nộp Đơn xin chấm dứt theo học/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến tới Văn phòng Trường SenTia ít nhất 45 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt theo học tại Trường SenTia.
 • Mọi chính sách học bổng, ưu đãi/miễn giảm học phí sẽ không được áp dụng trong trường hợp học sinh chấm dứt theo học tại Trường SenTia (bao gồm chuyển trường) từ ngày đầu tiên của một năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm). Nhà trường sẽ áp dụng mức phí công bố của năm học tương ứng để tính toán khi quyết toán với phụ huynh. 

Hoàn trả học phí:

 • Học phí của tháng học cuối cùng theo học tại SenTia sẽ được tính làm tròn tháng khi quyết toán.
 • Không hoàn trả học phí trong trường hợp phụ huynh đóng học phí theo kỳ.
 • Trong trường hợp phụ huynh đóng học phí cả năm, nếu Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến được nộp đúng hạn, phụ huynh sẽ được hoàn trả 80% học phí năm trừ đi học phí phải nộp cho quãng thời gian đã theo học tại Trường SenTia. Nếu Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến không được nộp đúng hạn, phụ huynh sẽ được hoàn trả 60% học phí năm trừ đi học phí phải nộp cho quãng thời gian đã theo học tại Trường SenTia. 

Hoàn trả các khoản phí khác:

 • Phí xe buýt của tháng học cuối cùng theo học tại SenTia sẽ được tính làm tròn tháng khi quyết toán. Phí bán trú và phí ăn sáng được quyết toán trên cơ sở sử dụng thực tế theo quy định.
 • Phí giữ chỗ và Phí phát triển chỉ được hoàn lại theo quy định tại Mục III.1.1 và III.1.2 trên đây nếu Đơn xin chấm dứt theo học tại Trường SenTia/Đơn xin chuyển trường và Giấy tiếp nhận của trường nhận chuyển đến được nộp đúng hạn.
 • Học sinh có trách nhiệm trả sách, truyện hay bất kể đồ dùng, thiết bị tài sản v.v… mượn của Nhà trường ít nhất 15 ngày trước ngày học cuối cùng tại Trường SenTia. Trường hợp học sinh làm mất, làm hỏng sách, truyện, đồ dùng, thiết bị, tài sản đó thì gia đình có trách nhiệm bồi thường chi phí mua đồ mới theo đơn giá thông báo của Nhà trường. Sau khi học sinh trả lại đầy đủ sách, truyện, đồ dùng, thiết bị, tài sản đó, Văn phòng Trường sẽ chuẩn bị quyết toán và gửi văn bản thông báo cho phụ huynh.
 • Phụ huynh sẽ nhận lại hồ sơ, bảng điểm, học bạ và các giấy tờ khác của học sinh (nếu có)    sau khi đã hoàn tất việc quyết toán tài chính. Nhà trường bảo lưu quyền giữ lại hồ sơ học bạ của học sinh cho đến khi học sinh hoàn tất mọi nghĩa vụ và mọi khoản phí của học sinh đã được thanh toán, quyết toán đầy đủ.
 • Đối với các học sinh được yêu cầu nghỉ học do quyết định đơn phương của Nhà trường, Nhà trường sẽ quyết toán học phí và các khoản phí trên cơ sở số ngày học thực tế tại trường.