Biểu phí năm học 2020 - 2021

BIỂU PHÍ, QUY ĐỊNH PHÍ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Áp dụng cho các học sinh mới - nhập học cấp Tiểu học trong năm học 2020 - 2021)

Tải về:  Biểu phí năm học 2020 - 2021

              Biểu phí – Ưu đãi – Chính sách hỗ trợ tài chính Năm học 2020 – 2021 (cập nhật ngày 16/3/2020)

Với tinh thần luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm, SenTia hiểu rằng trong bối cảnh Dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp, cả xã hội nói chung và Nhà trường cùng Quý phụ huynh nói riêng đều gánh chịu những xáo trộn cũng như ít nhiều bị tác động tiêu cực đến mọi mặt của cuộc sống: sức khỏe, tinh thần, thời gian và tài chính,… SenTia mong muốn có thể cùng chung tay chia sẻ, đồng hành với Quý phụ huynh trong bối cảnh đặc biệt này. Vì vậy, Nhà trường quyết định bổ sung Gói Hỗ trợ tài chính đối với tất cả học sinh nhập học cho năm học 2020 – 2021 trước ngày 1/8/2020, đồng thời mở rộng thời hạn Ưu đãi đối với Gói 1. Kính mời Quý phụ huynh xem tập tin đính kèm (mục IV và mục V) để có thông tin chi tiết

I. BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

STT CÁC KHOẢN PHÍ SỐ TIỀN (VNĐ)
  CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP 1 LẦN DUY NHẤT KHI NHẬP HỌC
1 Phí đăng ký 5.000.000
2 Phí giữ chỗ 10.000.000
  CÁC KHOẢN PHÍ BẮT BUỘC NỘP THEO NĂM HỌC
1 Học phí 148.000.000
2 Phí phát triển 20.000.000
3 Phí bán trú 17.600.000
4 Phí học liệu, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị học tập,  lệ phí thi chứng chỉ Cambridge và tham quan dã ngoại 5.000.000
5 Phí bảo hiểm y tế 700.000
6 Phí sách giáo khoa Theo giá của nhà xuất bản
7 Phí đồng phục Tham khảo biểu giá tại Văn phòng trường
  CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN NỘP THEO NĂM HỌC
1 Phí ăn sáng 4.400.000
2 Phí bảo hiểm tai nạn 800.000
3 Phí dịch vụ xe buýt
 • Đón tại nhà: 21.000.000
 • Đón tại điểm trường Koala House: 16.000.000
4 Phí trông ngoài giờ
 • 50.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 17h30 đến 18h00)
 • 100.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 18h01 đến 18h30)
 • 150.000/khung thời gian 15 phút (tính từ sau 18h30)
5 Phí phụ đạo (theo yêu cầu của Nhà trường nếu cần thiết)
 • 600.000/giờ với giáo viên nước ngoài
 • 200.000/giờ với giáo viên Việt Nam

 

II. CÁC QUY ĐỊNH PHÍ VÀ HỌC PHÍ

LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ (VND)

QUY ĐỊNH

Phí đăng ký

5.000.000/năm
 • Nộp một lần duy nhất khi đăng ký nhập học tại Trường SenTia, không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trong bất kể trường hợp nào.

Phí giữ chỗ

10.000.000/năm
 • Nộp một lần duy nhất khi đăng ký nhập học lần đầu tiên tại Trường SenTia nhằm đảm bảo học sinh có chỗ theo học tại trường trong cả cấp học.
 • Được tự động luân chuyển từ năm học này sang năm học tiếp theo và giữa các cấp học tại Trường SenTia.
 • Được phép chuyển nhượng giữa các con trong một gia đình.

Học phí

148.000.000/năm

 • Đóng theo năm học hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường. Không đóng học phí theo tháng.
 • Đóng tối thiểu 30 ngày trước ngày đầu tiên của năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm) đối với phương án đóng học phí cả năm; Đóng tối thiểu 30 ngày trước ngày đầu tiên của kỳ học tiếp theo đối với phương án đóng học phí theo kỳ.
 • Học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới (thông thường là ngày 01 tháng 8 hàng năm) phải đóng học phí ngay trước thời điểm nhập học. Học phí tháng đầu tiên được tính làm tròn theo tháng (bằng với học phí 01 tháng) cho dù học sinh có nhập học vào ngày đầu tiên của tháng hay không.
 • Không hoàn trả học phí cho những ngày học sinh nghỉ học tạm thời vì bất cứ lý do gì kể cả những ngày nghỉ học có phép.

Phí phát triển

20.000.000/năm

 • Đóng một lần theo năm học cùng thời điểm đóng học phí trước khi nhập học.
Phí bán trú

17.600.000/năm

 • Bao gồm phí bữa ăn nhẹ buổi sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn nhẹ buổi chiều và phí chăm sóc bán trú.

Phí học liệu, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị học tập, lệ phí thi chứng chỉ Cambridge và tham quan dã ngoại

5.000.000/năm
 • Là mức phí cố định cho một năm học, đóng một lần theo  năm học cùng thời điểm đóng học phí trước khi nhập học.
Phí bảo hiểm y tế 700.000/năm
 • Là bảo hiểm bắt buộc và mức phí theo quy định hàng năm của Nhà nước. Đóng cùng thời điểm đóng học phí khi nhập học theo thông báo của Nhà trường.
Chi phí                sách giáo khoa Theo giá                        của nhà xuất bản
 • Đóng một lần theo năm học cùng thời điểm đóng học phí trước khi học sinh nhập học (kể cả học sinh nhập học sau ngày đầu tiên của năm học mới) và bao gồm chi phí sách giáo khoa theo chương trình Việt Nam và sách theo chương trình tiếng Anh của Nhà trường.
 • Mức giá áp dụng theo niêm yết của nhà xuất bản và sẽ được Nhà trường thông báo hàng năm. 
Phí đồng phục Tham khảo biểu giá tại Văn phòng trường
 • Đóng một lần trước khi nhập học theo thông báo của Nhà trường.
 • Không được hoàn trả trong bất kể trường hợp nào.
 • Mỗi học sinh khi nhập học năm đầu tiên cần mua đầy đủ một bộ đồng phục mùa hè và đồng phục mùa đông tiêu chuẩn theo quy định. Các năm học tiếp theo, học sinh có thể đăng ký mua lẻ theo nhu cầu thực tế.

 

III. CÁC KHOẢN PHÍ LỰA CHỌN

LOẠI PHÍ

MỨC PHÍ (VND)

QUY ĐỊNH

Phí ăn sáng

4.400.000/năm
 • Phí ăn sáng được đóng theo năm hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường.

Phí bảo hiểm tai nạn học sinh

800.000/năm
 • Đóng một lần vào đầu năm học theo thông báo của Nhà trường và không được hoàn lại trong bất kể trường hợp nào.

Phí dịch vụ xe buýt

Đón tại nhà: 21.000.000/năm
Đón tại điểm trường Koala: 16.000.000/năm

 • Đóng theo năm hoặc theo kỳ theo thông báo của Nhà trường.
 • Phí dịch vụ xe buýt là phí đưa đón hai chiều. Phí dịch vụ đưa đón một chiều được tính bằng 80% phí dịch vụ đưa đón hai chiều. Giảm 30% phí dịch vụ xe buýt từ con thứ hai cho gia đình có từ hai con trở lên cùng đang học tại Hệ thống Giáo dục Koala House, đưa đón tại một địa chỉ và cùng thời gian đưa đón.

Phí trông ngoài giờ

50.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 17h30 đến 18h00)

100.000/khung thời gian 15 phút (tính từ 18h01 đến 18h30)

150.000/khung thời gian 15 phút (tính từ sau 18h30)

 • Áp dụng từ 17:30 đến 18:30. Trong trường hợp đặc biệt và khi có sự chấp thuận trước của Nhà trường, phí trông ngoài giờ áp dụng sau 18:30 sẽ được tính như trong biểu phí
Phí phụ đạo (Theo yêu cầu của Nhà trường nếu cần thiết)

600.000/giờ với giáo viên nước ngoài

200.000/giờ với giáo viên Việt Nam

 • Phí phụ đạo chỉ áp dụng với các học sinh chuyển vào Trường Tiểu học SenTia giữa năm học hoặc giữa cấp học nhằm đảm bảo học sinh có thể theo kịp được với chương trình học của Trường Tiểu học SenTia.
 • Yêu cầu học sinh theo lớp phụ đạo sẽ do Nhà trường quyết định và sẽ được thống nhất trước với phụ huynh.


IV. CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Gói 1: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 24/03/2020.

 • Giảm 15% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021 và giảm 10% mức học phí công bố của những năm học tiếp theo ở cấp Tiểu học.

 

​​Gói 2: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 15/05/2020.

 • Giảm 10% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021 và giảm 10% mức học phí công bố của những năm học tiếp theo ở cấp Tiểu  học.

 

Gói 3: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 31/05/2020.

 • Giảm 5% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021 và giảm 5% mức học phí công bố của những năm học tiếp theo ở cấp Tiểu  học.

 

Gói 4: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021 và đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ và học phí trước ngày 15/06/2020.

 • Giảm 5% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021.

 

Gói 5: Ưu đãi học phí dành cho học sinh đã tốt nghiệp Koala House hoặc đang học mầm non Koala House đăng ký nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021.

 • Miễn phí đăng ký.
 • Giảm 3% mức học phí công bố cho tất cả các năm học của cấp Tiểu học.
 • Được phép cộng dồn Gói 5 và Gói 1 hoặc Gói 2 hoặc Gói 3 hoặc Gói 4.

 

Gói 6: Ưu đãi học phí dành cho gia đình có 2 con trở lên cùng theo học Hệ thống Giáo dục Koala House

 • Giảm 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5, nếu có) từ con thứ hai cho gia đình có từ 2 con trở lên cùng lúc theo học tại Hệ thống giáo dục Koala House (tại Trường SenTia và/hoặc Trường Mầm non Koala House).

 

Gói 7: Ưu đãi học phí dành cho nhóm từ 5 học sinh trở lên cùng đóng phí đăng ký, phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 • Giảm 5% học phí phải đóng (sau khi đã trừ các ưu đãi học phí thuộc gói 1/2/3/4/5/6, nếu có) cho năm học 2020-2021 đối với nhóm từ 5 học sinh trở lên cùng đóng phí đăng ký và phí giữ chỗ cùng một thời điểm.

 

Gói 8: Ưu đãi học phí khi đóng học phí cả năm

 • Giảm 5% trên số tiền học phí phải đóng (sau khi đã trừ tất cả các ưu đãi, miễn, giảm học phí) khi đóng học phí cả năm.

 

Lưu ý:

 • Gói ưu đãi học phí 5,6,7,8 được phép cộng dồn với gói ưu đãi học phí 1 hoặc gói 2 hoặc gói 3 hoặc gói 4.
 • Từ ngày 01/6/2020 không áp dụng các gói ưu đãi học phí 1, 2, 3, 4.

 

​V. GÓI CHIA SẺ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020 - 2021 DO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

 • Giảm 5% mức học phí công bố của năm học 2020-2021 cho năm học 2020-2021 cho tất cả học sinh nhập học tại SenTia trong năm học 2020-2021 trước ngày 01/08/2020.
 • Gói chia sẻ tài chính được phép cộng dồn với các gói ưu đãi học phí ở mục IV.

 

VI. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Học phí và các khoản phí khác được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ) theo hình thức nộp tiền mặt tại bộ phận kế toán của Trường SenTia (có địa chỉ tại 19 Tố Hữu, Khu đô thị mới Phùng Khoang hoặc địa chỉ khác do Trường SenTia thông báo trước khi thanh toán) hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây (hoặc tài khoản khác được Trường SenTia thông báo trước khi thanh toán).

 

VII. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Koala House      

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình

Số tài khoản: 086 1101 083 007  

Nội dung chuyển khoản: Tên học sinh/Lớp/Nội dung nộp tiền

Lưu ý:

 • Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ chuyển khoản do lỗi của ngân hàng.
 • Phí ngân hàng do người chuyển khoản thanh toán.