Banner 1
SENTIA DEMO DAY - NGÀY TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH DÀNH CHO KHỐI 1, 2, 3, 4, 5
06/02/2020

SENTIA DEMO DAY - NGÀY TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH DÀNH CHO KHỐI 1, 2, 3, 4, 5

Làm thế nào để biết đó ĐÚNG LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC TỐT dành cho con?...
HỘI THẢO TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ SENTIA
05/02/2020

HỘI THẢO TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ SENTIA

SenTia tự hào với thế hệ học sinh tiểu học có nền tảng vững chắc...
LỚP TIỀN TIỂU HỌC "TỰ TIN VÀO LỚP MỘT"
05/02/2020

LỚP TIỀN TIỂU HỌC "TỰ TIN VÀO LỚP MỘT"

Công thức để khởi đầu cấp Tiểu học tự tin...
SENTIA SPORTS DAY 2019
17/12/2019

SENTIA SPORTS DAY 2019

Có một sự "bùng nổ" cảm xúc không hề nhẹ đã diễn ra tại sân bóng SenTia sáng nay...
More posts